Повідомлення щодо ХХХІ З’їзду ООЧСУ.

Дорогі Подруги і Друзі !
Головна Управа Організації Оборони Чотирьох Свобід України
повідомляє що з огляду Річних Загальних Зборів 3-ох Україньських
Кредитівок у яких чисельна кількість членів ООЧСУ є рівночасно
членами управ даних Кредитівок, переносимо відбуття ХХХІ–го
З’їзду ООЧСУ на 17-е травня 2020-го року.

Місце відбуття : ZOOM (онлайн-платформа)

координати кожен Відділ отримає поштою.
Звіт проробленої праці включно : фінансовий звіт та звіти референтур будуть відповідно
представлені.
Початок З’їзду – 10-та год. рано.

Нижче в посиланні можете отримати більше інформації. ОБІЖНИК