Вісник ООЧСУ (архіви)

Архів:

1955-01-Cover копія 1955-01-Cover

1949 рік

01-02     03     04    05-06     07     08     09-10

1950 рік

01     02     03-04     05     08-09     10-11-12

1951 рік

 

Advertisements

Володимир Вятрович “Ставлення ОУН до євреїв”

Питання місця і ролі Організації Українських Націоналістів в українському визвольному русі досі залишається одним із найбільш дискусійним в історіографії. Важливим аспектом цієї проблеми є ставлення ОУН до євреїв, що досі не знаходило належного висвітлення в працях істориків. Пропонована увазі читачів робота є чи не першою, де головним об’єктом дослідження обрано саме формування позиції українських націоналістів щодо єврейського населення протягом 1920-50 років. Опираючись на багатий джерельний матеріал, зокрема документи ОУН та УПА, які вперше вводяться в науковий обіг, автор переконливо спростовує численні стереотипи, що побутують як в історіографії, так і в суспільній свідомості.

Viatrovych_Volodymyr_Stavlennia_OUN_do_ievreiv

ЧИТАТИ КНИГУ ТУТ

Завдяки Членам ООЧСУ оцифровано книгу-трилогію повістей Михайла Колосівського.

Нещодавно в бібліотеці ООЧСУ відшукали книги повістей Михайла Колосівського “За вільну і соборну Україну”. Книги були надруковані в 1937-38 роках, тому папір вже старий. Виникла ідея просканувати ці книги та оцифрувати для користувачів.

Тому можете прочитати книги за цим посиланням: Том 1

Kolosivskyj_Myhailo_Za samostijnu_Ukrainu_tom1_Borys_Honych